• Tai skirta apsisaugojimui nuo automatinių programų registracijos